ZDROWIE

7,2% PKB na opiekę zdrowotną

Dofinansowanie opieki zdrowotnej jest koniecznością! Coraz dłuższy czas oczekiwania na leczenie może być wyrokiem śmierci dla osób, które go potrzebują. Dostęp do ochrony zdrowia, powinien być prawem każdej osoby. Finansowanie systemu ochrony zdrowia na europejskim poziomie pozwoli, by wszyscy pracownicy medyczni i okołomedyczni w końcu zaczęli godnie zarabiać, zmniejszy kolejki do usług medycznych oraz zmodernizuje nasze szpitale i przychodnie. Zdrowie jest prawem, nie towarem i nie może być zarezerwowane tylko dla tych, którzy mogą pozwolić sobie na korzystanie z prywatnych placówek. Czas skończyć z patologiami publicznej ochrony zdrowia w Polsce.

Darmowe leki na receptę

Będziemy walczyć o ustawową gwarancję, żeby każdy lek na receptę był bezpłatny. Taka sama zasada będzie dotyczyć wyrobów medycznych, takich jak pompy insulinowe, aparaty słuchowe czy inhalatory. Zdrowie ważniejsze od pieniędzy!

Legalna eutanazja

W Polsce od lat brakuje odbiera się ludziom możliwości godnej śmierci. Wiele osób umiera samotnie, w bólu, w agonii, latami czekając na odejście. To akt motywowany współczuciem i zrozumieniem dla cierpienia drugiej osoby. Z pomocą ekspertów jesteśmy w stanie wypracować warunki do legalizacji eutanazji tak, aby spełniały standardy europejskie i odpowiadały potrzebom Polek i Polaków w potrzebie. Każda i każdy z nas powinien mieć prawo zarówno do godnego życia, jak i do godnej śmierci.

Ustawa o zawodzie psychologa

Aktualnie nie ma działającej ustawy o zawodzie psychologa i powoduje to chaos prawny, otwiera furtkę na różne formy naruszania prawa i liczne nadużycia. Tym samym przez brak ustawy narażone jest zdrowie i bezpieczeństwo obywateli, ponieważ pacjenci mogą trafić na osobę, która nie ma uprawnień psychologa. Co więcej - zawód zaufania publicznego nie ma samorządu. Brak regulacji samorządu sprawia także, że mamy do czynienia z osłabieniem jakości usług. Brak kontroli w postaci samorządu sprawia, że część tych usług nie jest tak wykonywana jak powinna być i wiąże się ze słabnącą jakością kształcenia psychologów. Przedstawiciele zawodu psychologów wskazują także na potrzebę ubezpieczenia OC psychologów, na takich warunkach jak ubezpieczeni są lekarze od wykonywanych świadczeń. Dlatego postulujemy przeprowadzenie szybkich działań mających na celu stworzenie funkcjonalnej i dostosowanej do specyfiki zawodu psychologa odpowiedniej ustawy, która ochroni nie tylko osoby wykonujące ten zawód, ale przede wszystkim pacjentów i pacjentki.

Stop prywatyzacji szpitali

Dość centralizacji i prywatyzacji systemu opieki zdrowotnej! Kolejne samorządy zmuszone są do zamykania lub sprzedawania mniejszych szpitali przez brak środków na ich utrzymanie. Obecna władza pozostaje bierna w obliczu problemu, a to właśnie ona powinna go rozwiązać. Potrzeba stabilnego, długoletniego finansowania powiatowych ośrodków medycznych. Zdrowie nie może być towarem luksusowym tylko dla ludzi z dużych miast. Opowiadamy się za stworzeniem programu dofinansowań, który zatrzyma proces upadania i prywatyzowania szpitali powiatowych.

Zwiększenie ilości miejsc na kierunkach medycznych

Odpowiedzią na starzejące się środowisko lekarskie i znaczące braki w kadrze jest zwiększenie ilości dostępnych miejsc na kierunkach medycznych, a także na specjalizacjach lekarskich. W parze z tym pójdzie powiększenie bazy dydaktycznej. Odpowiednia prognoza pozwoli ocenić od jakiej ilości nowych miejsc możemy zacząć. Pora stworzyć warunki dla kształcenia szerokiej kadry medycznej, by sprostać wyzwaniom przyszłości.

Europejski Program Onkologiczny

Potrzebne jest powstanie skoordynowanej polityki państw unijnych, która będzie gwarantować pacjentom i pacjentkom chorym na raka równy dostęp do leków i terapii. Uważamy, że potrzebne jest ujednolicenie standardów i dostępności profilaktyki wczesnego wykrywania raka, by móc zapobiegać rozwojowi choroby. Czas na ogólnoeuropejski fundusz, który umożliwi biedniejszym regionom Unii Europejskiej zakup sprzętu medycznego, umożliwiającego kurację i późniejszą rehabilitację osób chorych.

Darmowa diagnoza osób z niepełnosprawnościami w każdym wieku

Aktualnie diagnoza osób z niepełnosprawnościami wygląda tak, że w poradniach na NFZ dzieci diagnozowane są do pewnego wieku. Wystarczy, że rodzice przegapią odpowiedni moment albo niektóre cechy zaczną pojawiać się w późniejszym wieku i już nie ma szans na diagnozę finansowaną przez NFZ. Prywatne ośrodki, które diagnozują starsze osoby biorą za to ogromne pieniądze - kwoty potrafią sięgać nawet do kilku tysięcy złotych. Postulujemy, by każda osoba z niepełnosprawnością miała możliwość diagnozy, leczenie i rehabilitacji na rzecz NFZ bez względu na wiek.

Stop wykluczeniu infrastrukturalnemu osób z niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi mają utrudniony dostęp lub są zupełnie wykluczone z korzystania z obiektów użyteczności publicznej. Infrastruktura jest stara, nie spełnia wymagań lub nie istnieje. Z tego powodu postulujemy obowiązkowe dostosowanie i budowanie z dostosowaniami dla osób, które mają utrudnione poruszanie się wszystkich budynków użyteczności publicznej włącznie z budynkami wielorodzinnymi, chodnikami, drogami i sektorem transportu.

Godne posiłki w szpitalach

Postulujemy ustanowienie minimalnej kwoty przewidzianej na posiłki dla osób w szpitalach na poziomie 25 zł na osobę. Obecny koszt to średnio 14 złotych przez co jakość posiłków jest często skandaliczna. Postulujemy również zagwarantowanie w każdym szpitalu dietetyków, który odpowiadałby za optymalizację posiłków względem potrzeb zdrowotnych pacjenta. Każdy pacjent i pacjentka powinien mieć możliwość wymiany posiłku standardowego na wegetariański, jak i na wegański.

Darmowe produkty menstruacyjne w szkołach i schroniskach dla osób w kryzysie bezdomności

Zapobiegajmy ubóstwu menstruacyjnemu! Zapewnimy w placówkach oświatowych oraz w schroniskach dla bezdomnych darmowe produkty menstruacyjne osobom menstruującym oraz darmowe porady ginekologiczne.


2022 Stowarzyszenie Młoda Lewica RP. Projekt i wykonanie: grupaspecjalna.pl