TRANSPORT

Autobus w każdej gminie

Ponad 15 milionów osób w Polsce cierpi z powodu wykluczenia transportowego. To skandal, że w XXI wieku w centrum Europy wciąż są miejsca, w których to czy dostaniemy się do pracy, szkoły czy szpitala zależy od życzliwości zmotoryzowanego sąsiada. Ostatnie 30 lat jednoznacznie pokazuje, że sektor prywatny zawiódł w koordynacji tak ważnej gałęzi dla społeczeństwa. Dlatego postulujemy utworzenie spółki skarbu państwa, która weźmie na siebie odpowiedzialność za nowoczesny i ekologiczny transport autobusowy w Polsce. Linie komunikacyjne odtworzone będą w każdej gminie, a autobus dojeżdżać będzie do każdej wioski.

Rozwój i dofinansowanie kolei w każdym powiecie

Transport kolejowy jest transportem niskoemisyjnym, bezpiecznym, szybkim, tanim i skutecznym. Rozwój i dofinansowanie transportu szynowego, poskutkuje podniesieniem standardu komunikacyjnego i społecznego. Kolej dostępna w każdym powiecie, w znacznym stopniu przyczyni się do zniwelowania wykluczenia komunikacyjnego oraz zapewni lepsze szanse na rozwój osobisty, edukację i zdobywanie doświadczenia zawodowego, mieszkańcom mniejszych miast i wsi.

Kolej Dużych Prędkości

Transport kolejowy jest znacznie mniej emisyjny niż transport lotniczy. Aby zwiększyć atrakcyjność kolei, należy zmniejszyć czas przejazdu pomiędzy miastami. Jak pokazuje przykład portu lotniczego we Frankfurcie nad Menem, szybkie połączenia ICE efektywnie zmniejszają liczbę lotów krajowych wewnątrz Niemiec. Dlatego postulujemy utworzenie rozbudowanej siatki połączeń Kolei Dużych Prędkości, która umożliwiłaby szybkie przemieszczanie się pociągami po Polsce.

Przywrócenie nocnych połączeń kolejowych

Jeszcze kilka lat temu mogliśmy pokonać trasę Warszawa - Bruksela nocnym pociągiem EN Jan Kiepura. Połączenie to, jak i wiele innych zlikwidowano. Jednak połączenia nocne przeżywają w Europie swój renesans. Przykład austriackiej spółki ÖBB i marki NightJet pokazuje, że są one opłacalne. Opowiadamy się za przywróceniem wielu zlikwidowanych, nocnych relacji krajowych oraz międzynarodowych.

Bezbiletowy transport publiczny w ośrodkach miejskich i powiatowych do 2030 roku

Polska jest pionierem darmowej komunikacji publicznej w Europie, wiele samorządów zaprzestaje pobierania opłat za przejazdy autobusowe i tramwajowe. W takich miejscach jakość powietrza się poprawia, a ulice się odkorkowują. Postulujemy rozszerzenie tego projektu na cały kraj, tak by każdy Polak do 2030 roku mógł przemieszczać się po swoim mieście i powiecie bez ponoszenia kosztów. Wierzymy, że wprowadzając zmiany etapowo, rozpoczynając od grup wyodrębnionych takich jak dzieci, osoby z niepełnosprawnościami czy seniorzy oraz zapewniając odpowiedni udział finansowania transportu przez władze krajowe, osiągniemy cel.

Wspólna karta na wszystkie środki transportu

Jadąc w podróż, niejednokrotnie poruszamy się wieloma środkami transportu publicznego, potrzebując wiele biletów każdego przewoźnika. Dlatego, aby uprościć proces zakupów biletów, postulujemy, na kształt niderlandzkiej OV-chipkaart, wprowadzenie jednej, wspólnej karty elektronicznej na wszystkie środki transportu publicznego wewnątrz kraju. Spowoduje to praktycznie wyeliminowanie biletów papierowych.


2022 Stowarzyszenie Młoda Lewica RP. Projekt i wykonanie: grupaspecjalna.pl