ŚWIECKIE PAŃSTWO

Wypowiedzenie konkordatu - teraz

Państwo europejskie to państwo laickie. Niestety, hegemonem religijnym i politycznym w Polsce stał się Kościół Katolicki. Niesprawiedliwe traktowanie związków wyznaniowych w Polsce przyczyniło się do tego, że nieopodatkowany Kościół Katolicki uzyskał majątki, łącznie warte kilka miliardów złotych. Kler zdobył również niekaralność księży oraz decydujący głos w sprawach polityki wewnątrzkrajowej. Konkordat polsko-watykański jest jednym z dokumentów nadających Kościołowi te przywileje. Dlatego powinniśmy go wypowiedzieć, tak aby w kwestii związków wyznaniowych w Polsce, pieczę zaczęła sprawować sprawiedliwość. Ewentualne późniejsze związanie się nową umową ze Stolicą Apostolską powinno być zawarte na gruncie zasad świeckiego państwa.

Koniec z religią w szkołach

Szkoła powinna być miejscem otwartym dla każdego ucznia. Instytucja państwowa nie może narzucać wartości jednego wyznania wszystkim uczniom, dlatego postulujemy wycofanie religii ze szkół. Lekcje te powinny odbywać się w miejscach kultu religijnego, nie w szkole, która powinna pozostać świecka.

Opodatkowanie Kościoła

Kościół jest instytucją jak każda inna, od lat zarówno instytucja Kościoła jak i hierarchowie kościelni nie są sprawiedliwie opodatkowani i unikają płacenia sprawiedliwych danin. Postulujemy, aby zarówno kościół jak i hierarchowie kościelni zostali sprawiedliwie opodatkowani. W nowoczesnym świeckim państwie nie ma miejsca dla uprzywilejowanych instytucji kościelnych.

Usunięcie z Kodeksu Karnego zapisu o obrazie uczuć religijnych

Artykuł 196 Kodeksu Karnego przez swoją nieprecyzyjną formułę prowadzi do rozbieżności, nieporozumień oraz nadużyć spowodowanych możliwością subiektywnej interpretacji pojęcia obrazy uczuć religijnych. W naszym przekonaniu artykuł spełnia funkcję cenzury od krytyki nauk i działań instytucji religijnych. Postulujemy więc wykreślenie artykułu 196 z Kodeksu Karnego.

Likwidacja Funduszu Kościelnego

Obecnie nie znajdujemy racjonalnego uzasadnienia dla dalszego funkcjonowania Funduszu Kościelnego. W obecnym otoczeniu gospodarczym i po zakończeniu prac Komisji Majątkowej działanie tej instytucji jest całkowicie zbędne. W 2019 roku udział państwa w Funduszu Kościelnym osiągnął rekordowy poziom 171 mln zł, dlatego postulujemy wykreślenie tej pozycji z budżetu.

Neutralność religijna w instytucjach publicznych

Instytucje publiczne, a zwłaszcza urzędy, powinny być neutralne światopoglądowo. Mając to na względzie postulujemy usunięcie z nich wszelkich symboli kultu religijnego. Placówki państwowe muszą pozostać laickie i nie powinny wyróżniać konkretnej religii.

Zakaz agitacji wyborczej na terenach miejsc kultu religijnego

Postulujemy zakaz agitacji wyborczej na terenie kościołów i miejsc kultu religijnego. Za złamanie zakazu groziłaby grzywna jak w przypadku pozostałych miejsc wspomnianych w art. 108 Kodeksu Wyborczego.

Gwarancja ochrony mniejszości wyznaniowych

Chcąc zapewnić takie same prawa wszystkim związkom wyznaniowym w Polsce, oprócz świeckiego charakteru państwa wraz z jego instytucjami zagwarantujemy prawo do swobodnego tworzenia instytucji oświatowych i kulturalnych utrzymywanych z budżetu własnego oraz praktykowania religii w sposób niegodzący w szacunek dla praw człowieka, mając na uwadze i przestrzegając zasad równej ochrony przed dyskryminacją ze względu na wyznanie.

Wycofanie finansowania kierunków wyznaniowych na uczelniach wyższych

To nie państwo ma kształcić kadry kościoła, dlatego postulujemy wycofanie finansowania seminariów duchownych. Nie chcemy, by państwo finansowało rozrost struktur jednej konkretnej wspólnoty wyznaniowej.


2022 Stowarzyszenie Młoda Lewica RP. Projekt i wykonanie: grupaspecjalna.pl