ŚWIADCZENIA

Bezwarunkowy Dochód Podstawowy

W obliczu postępującej automatyzacji i robotyzacji pracy drastycznie zmniejsza się potrzeba zatrudnienia na całym świecie. Owoce postępu technologicznego zbiera garstka najbogatszych, a nierówności społeczne wciąż się pogłębiają. Kolejne ekonomiści i organizacje międzynarodowe zwracają uwagę na to, że BDP może być jedynym sposób na rozwiązanie tych problemów. WHO wskazuje, że uniwersalne świadczenie zlikwiduje nierówności zdrowotne i sprawi, że ludzie w końcu będą mieli, zagwarantowane minimum bezpieczeństwa i dostatniego życia. Dlatego postulujemy, aby w Polsce rozpocząć kompleksowe badania nad tym programem. Chcemy wprowadzenia programu pilotażowego, który sprawdziłby jaki tryb i system bezwarunkowego dochodu jest w Polsce najskuteczniejszy, który w perspektywie lat pozwoliłby w końcu: zlikwidować ubóstwo, ograniczyć wydatki i biurokrację związaną z rozmaitymi programami socjalnymi, które niestety często nie docierają do ludzi, którzy tego wsparcia potrzebują, zlikwidować pułapki pomocy społecznej poprzez usunięcie czynnika zniechęcającego do pracy, czyli groźby utraty zasiłku.

Świadczenie minimalne 2000 zł dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów

Aktualne świadczenie dla osób niepełnosprawnych wynosi zaledwie 1200 zł i jest to około połowa mniej niż płaca minimalna. To kwota stanowczo zbyt niska do godnego życia, szczególnie w przypadku 2 osób, jeśli opiekun musi zajmować się osobą niezdolną do samodzielnego funkcjonowania na pełen etat. Także często do tego dochodzą wydatki na leki oraz inne środki wymagane do usprawnienia funkcjonowania takiej osoby. W związku z tym postulujemy natychmiastowe podniesienie świadczenia minimalnego do co najmniej 2000 zł miesięcznie.

Tak dla 500+

Bezpieczeństwo socjalne polskich rodzin to podstawa, dlatego popieramy program 500+. Ogromne spadki ubóstwa oraz skrajnego ubóstwa wśród dzieci, a także bezrobocia - które następują od 2016 roku - dowodzą w jasny sposób słuszności tego programu. Popieramy również jego waloryzację, aby w następnych latach również miał on realny wpływ na tworzenie lepszego poziomu życia polskich rodzin.


2022 Stowarzyszenie Młoda Lewica RP. Projekt i wykonanie: grupaspecjalna.pl