ROLNICTWO

Tak dla GMO

Stanowczo sprzeciwiamy się pseudonaukowym teoriom jakoby genetycznie modyfikowane organizmy miały być niebezpieczne dla życia ludzkiego. Tego typu warzywa i owoce mogą być sadzone na terenach, które nie są przyjazne dla upraw, potrzebują mniej wody, są mniej kosztowne i mają większe wartości odżywcze. Znaczna część planety, która jest dzisiaj dotknięta głodem, przez wprowadzenie upraw GMO mogłaby pokonać ten problem. Chcemy szerokiego programu usprawnień legislacyjnych, by uprawa GMO była łatwiejsza. Dążymy do tego, by żywność była tania, bezpieczna i dostępna dla każdego

Program wsparcia dla rolnictwa ekologicznego

Chcemy jak najszybszego wprowadzenia szerokiego programu wsparcia finansowego dla rolnictwa ekologicznego. W perspektywie nadchodzącej katastrofy klimatycznej szczególnie potrzebujemy zrównoważonego rozwoju i realizowania go również w tej gałęzi gospodarki.

Ubezpieczenia i emerytury rolnicze

Uważamy, że obecny system ubezpieczeniowo-emerytalny powinien ulec zmianie. Postulujemy, by składki na ubezpieczenia wypadkowe były opłacane przez państwo, a nie tak jak dotychczas ze środków rolników. Nie chcemy, aby rolnik ponosił koszty za sytuacje, na które nie ma wpływu. Czas zapewnić bezpieczeństwo finansowe i godną przyszłość wszystkim ludziom, nie tylko tym z wielkich miast.

Średni europejski poziom płac w rolnictwie

Dzisiaj dopłaty dla polskich rolników są nieporównywalnie niskie w zestawieniu z tymi z Zachodniej Europy. Stoimy na stanowisku, że najwyższy czas zerwać z tym stanem rzeczy i zwiększyć dotacje do średniego poziomu europejskiego, by polskie rolnictwo mogło się modernizować i dorównywać wszelkim europejskim standardom.

Czas zapewnić bezpieczeństwo naszym rolnikom

Dużym problem dla polskiej wsi są wahania cen żywności. Narażeni na niekorzystną dla ilości zbiorów pogodę rolnicy, często muszą podwyższać ceny swoich produktów. Jest to całkowicie zrozumiałe, ale w odpowiednich warunkach zbędne. Państwo dysponuje różnymi narzędziami, by ten problem zniwelować. W naszej ocenie najskuteczniej można to zrobić poprzez państwowy holding spożywczy i promowanie idei spółdzielczości rolniczej. Pozwoli to zapewnić stabilność cen, korzystną zarówno dla producentów, jak i konsumentów.

Ograniczenie osuszania bagien i torfowisk

W czasach kryzysu klimatycznego i kryzysu bioróżnorodności potrzebujemy, jak nigdy, zachowania jak największych połaci dzikich terenów, które pochłaniają dwutlenek węgla i są miejscem życia wielu gatunków. Takimi miejscami są torfowiska, które obecnie są masowo osuszane, a powinno się je chronić. Wykazywane przez nie działania przeciwpowodziowe, oczyszczające wody gruntowe, a także przeciwdziałanie suszy świadczy o ogromnej wartości tych terenów. W związku z tym postulujemy, żeby zdecydowanie ograniczyć proceder osuszania torfowisk oraz objęcie ich większą ochroną.

Programy stypendialne dla kandydatów na zaoczne studia rolnicze

Mamy świadomość, że nasze dobro państwowe polska wieś jest miejscem szczególnie intensywnej pracy. Ziemie, gospodarstwa, zwierzęta często są przekazywane z pokolenia na pokolenie, a w pracę przy nich zaangażowani są członkowie całej rodziny. Z pewnością dorastanie w takim domu może zapewnić bardzo duże doświadczenie i praktyczną wiedzę na temat chowu zwierząt i uprawy roli. Jednakże wierzymy, że dobry rolnik to człowiek łączący umiejętności praktyczne ze specjalistyczną wiedzą teoretyczną. Mając to na uwadze, chcemy wprowadzić kompleksowy program stypendialny dla osób planujących studiować konkretne kierunki rolnicze oraz te związane z bezpieczeństwem żywności i weterynarią w trybie niestacjonarnym, mając na uwadze, że wiele takich osób nie może udać się na studia dzienne ze względu na konieczność pracy przy gospodarstwie.

Wsparcie dla gminnych ośrodków kultury

Polska kultura ludowa jest bez wątpienia fascynująca. Przykro nam patrzeć jak coraz bardziej popada w zapomnienie. Mając to na względzie postulujemy kompleksowy państwowy program wsparcia gminnych ośrodków kultury. Miejsca takie postrzegamy jako niezbędny łącznik kulturowy, przestrzeń do spotkań pokoleń, urządzania imprez okolicznościowych, przekazywania tradycji i zwyczajów. Wierzymy, że w takich placówkach nie dość, że będzie można zgłębić żywą kulturę polskiej wsi, ale będzie to również użyteczna przestrzeń dla całej społeczności gminnej.

Dofinansowania do wymiany dachów pokrytych eternitem

Zdrowie obywateli leży w samym centrum naszych wartości. Na terenach wiejskich wciąż powszechnie spotykane są budynki, zarówno mieszkalne, jak i gospodarcze ze starymi dachami pokrytymi eternitem. Państwo nie może jedynie dopłacać do ich usunięcia. Postulujemy by każdy mieszkaniec takiego budynku po wypełnieniu odpowiedniego wniosku miał gwarancję dokonania wymiany usunięcia starego pokrycia dachowego, jego utylizacji oraz zakupu i instalacji nowego, w pełni za darmo.


2022 Stowarzyszenie Młoda Lewica RP. Projekt i wykonanie: grupaspecjalna.pl