PRAWORZĄDNOŚĆ

Trybunał Konstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny jest jednym z kluczowych organów mających na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania władzy sądowniczej w Polsce. Ostatnie lata pokazały nam, że i takie instytucje są podatne na nacisk polityczny oraz stają się łupem obecnie rządzącej partii. Postulujemy, aby sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wybierani byli większością 3/5 posłów, by w organie zasiadały tylko niekwestionowane autorytety polskiego prawa. Uniemożliwi to zawłaszczenie Trybunału Konstytucyjnego przez kolejne partie rządzące.

Trybunał Stanu za łamanie zasad demokratycznego państwa prawa

Od 2015 roku politycy rządzącej większości dokonywali stałego demontażu państwa prawa, usuwania fundamentalnych zasad demokracji i podważania prawa człowieka. Takie czyny nie mogą pozostać bezkarne, dlatego postulujemy, aby osoby za to odpowiedzialne postawione zostały przed Trybunałem Stanu. Stop bezkarności władzy!

Odpolitycznienie TK, SN i KRS

Świadomi jak kluczowe dla funkcjonowania państwa jest niezawisłe sądownictwo doprowadzimy do odpolitycznienia KRS, TK i SN między innymi poprzez przywrócenie systemu, wedle którego I Prezesa SN bądź Prezesa TK wybierają Zgromadzenia Ogólne obu organów. Powołamy również specjalny zespół ekspercki mający wypracować rozwiązania naprawcze wobec skutków deform w systemie sprawiedliwości dokonanych przez Prawo i Sprawiedliwość. Zakończmy demontaż państwa prawa!

Likwidacja Izby Dyscyplinarnej

Obecna Izba Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego jest narzędziem polityków rządzącej większości do dyscyplinowania sędziów działających wbrew woli władzy. Taka sytuacja stanowi patologię w demokratycznym państwie i można ją naprawić jedynie poprzez likwidację tego organu. Czas na niezależne sądy!

Rozdzielenie funkcji Ministra Sprawiedliwości od Prokuratora Generalnego

W prawdziwym państwie prawa politycy nie mogą decydować o tym, kto będzie ścigany, oskarżany i kontrolowany jak ma to miejsce teraz. Z tego powodu będziemy dążyć do całkowitego rozdziału funkcji Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości, aby nadzór nad praworządnością sprawowała osoba kompetentna i niezależna. Dość upolitycznienia prokuratury!

Odpolitycznienie mediów publicznych

Media publiczne powinny cechować się obiektywizmem przekazu oraz wolnością słowa. Postulujemy więc likwidację Rady Mediów Narodowych, stanowiącą organ o upolitycznionym charakterze. Uniezależnimy KRRiT od wpływów partyjnych, wprowadzając ekspertów z dziedziny mediów, kultury i dziennikarstwa, wybieranych przez niezależną komisję w systemie kadencji rotacyjnych. Tak dla mediów publicznych, nie dla mediów rządowych!

Przeniesienie nadzoru sądów powszechnych do Sądu Najwyższego

Od lat obserwujemy, jak władza podejmuje kolejne próby przejęcia kontroli nad wymiarem sądownictwa nawet na najniższym szczeblu. Minister Sprawiedliwości nie może kontrolować sądów powszechnych, dlatego postulujemy przeniesienie nadzór administracyjnego nad tymi sądami do Sądu Najwyższego. Jeśli władza sądownicza ma być prawdziwie niezależna trzeba odsunąć ją jak najdalej od wszelkich nadań politycznych.

Prawdziwie proporcjonalne wybory

Proponujemy zmianę sposobu liczenia głosów i przeliczania ich na mandaty. Metoda DHondta jednoznacznie sprzyja dużym ugrupowaniom i niedokładnie oddaje preferencje wyborcze. Doskonałym przykładem są wybory w 2015 roku, w którym 37,58% głosów przełożyło się na 51,09% mandatów. Metoda Sainte-Laguë jest dużo korzystniejsza i przyjazna obywatelom, ponieważ dokładniej i bardziej proporcjonalnie oddaje wyniki wyborów, jednocześnie nie faworyzując ani małych, ani dużych partii. Pora przerwać dominacje największych partii!

Obniżenie progów wyborczych

Progi wyborcze w wyborach powszechnych do Sejmu wynoszą 8% dla koalicyjnych komitetów wyborczych i 5% dla innych komitetów. Tak wysokie progi w 2015 roku spowodowały, że ponad 15% wszystkich oddanych głosów nie było uwzględnianych przy rozdziale mandatów. Obniżymy próg wyborczy kolejno do 5% dla komitetów koalicyjnych i 3% partyjnych w skali kraju. Zmiana tego systemu pozwoli lepiej oddać poglądy całego społeczeństwa przez co parlament stanie się bardziej pluralistyczny.

Ogólnopolski Budżet Partycypacyjny

Chcemy coraz większego uaktywniania się obywatelek i obywateli Polski na rzecz zarówno społeczności lokalnej jak i ogólnopolskiej. W celu zapewnienia obywatelom i obywatelkom RP komfortu decydowania o tym jak wygląda otaczająca ich rzeczywistość i na jakie inwestycje zostaną przeznaczone pieniądze z budżetu państwa postulujemy stworzenie Ogólnopolskiego Budżetu Partycypacyjnego.


2022 Stowarzyszenie Młoda Lewica RP. Projekt i wykonanie: grupaspecjalna.pl