PRAWA ZWIERZĄT

Rzecznik Praw Zwierząt

Żadna z instytucji państwowych nie prowadzi wystarczających działań na rzecz ochrony zwierząt, a przede wszystkim żadna instytucja państwowa nie dąży do wprowadzania pozytywnych dla zwierząt zmian w prawie. Rzecznik Praw Zwierząt jest niezbędny, aby zabierać głos w sytuacjach, kiedy ochrona prawna zwierząt jest zagrożona, tak jak Rzecznik Praw Obywatelskich zabiera głos, kiedy zagrożone są prawa obywateli. Rzecznik Zwierząt jest potrzebny jako niezależna instytucja, która będzie głosem doradczym dla Parlamentu, Prezydenta, Rządu oraz innych instytucji państwowych.

Zakaz chowu klatkowego

W cywilizowanym świecie nie ma miejsca na tak okrutne formy hodowli jak chów klatkowy. Trzymanie kur ściśniętych w klatkach, doprowadzając tym często do ich śmierci z wycieńczenia, zaburzając relacje stadne oraz zwiększając ryzyko rozwoju chorób, przez które często te zwierzęta muszą być zagazowywane, jest nieetyczne i nie ma nic wspólnego z humanitarnym traktowaniem zwierząt. Musimy przestać traktować inne gatunki jak maszynki do spełniania naszych potrzeb, w związku z tym postulujemy całkowity zakaz chowu klatkowego.

Zakaz polowań

Każdego roku zwierzęta zabijane są dla rozrywki, a także dla tak zwanej regulacji populacji - w rzeczywistości jednak, prowadzi ona do zaburzania naturalnych zachowań zwierząt, m. in. znacząco zwiększonej rozrodczości. Stoi to w sprzeczności z naturalnym cyklem fauny, w którym to drapieżniki regulują populację stada i utrzymują je w zdrowiu - myśliwi zaś, w przeciwieństwie do nich, nie są w stanie sami ocenić stanu zwierzyny. Ponadto, w przypadku polowań na ptaki wystrzelony śrut, poza zranieniem innych osobników, zanieczyszcza znacząco środowisko odciskając na nim trwały ślad. Postulujemy stopniowe wprowadzenie zakazu wszelkich polowań zarówno na zwierzynę, jak i na ptactwo.

Zakaz cyrku ze zwierzętami

Krzywda nie jest zabawna. Dzikie zwierzęta są siłą zabierane z dziczy i transportowane w nagannych warunkach. Przed wystąpieniami scenicznymi takie zwierzęta również muszą przejść przez brutalne tresury, które wypaczają ich naturalne i dzikie zachowania. Cyrki ze zwierzętami, spełniają również funkcję antyedukacyjną, gdyż wypaczają u dzieci wyobrażenie o środowisku naturalnym. Dość cierpienia zwierząt, postulujemy wprowadzenie ustawowego zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach.

Stop cierpieniu zwierząt

Obecnie mierzymy się z kryzysem bezdomności zwierząt, której przyczyną jest niekontrolowany rozród. Ogromnym problemem jest również cierpienie zwierząt nieuleczalnie chorych. Sterylizacja i kastracja są często kosztowne, a właściciele nie są w stanie pokryć jej z własnych środków. Dużo większe koszty ponosi właściciel przy uśpieniu zwierzęcia z tego powodu zwierzęta umierają w cierpieniach lub są zabijane w niehumanitarny sposób. Dlatego postulujemy darmową eutanazję dla zwierząt nieuleczalnie chorych oraz darmowa sterylizacje lub kastracje zwierząt domowych na wniosek właściciela.

Zakaz trzymania psów na łańcuchach

Postulujemy wprowadzenie zmian w obecnie obowiązujących przepisach, dających przyzwolenie na trzymanie psów na łańcuchu w określonych warunkach, które często zostają naruszone. Dbając o dobro zwierząt i wiedząc, jakie konsekwencje to u nich wywołuje, całkowicie zakażemy praktykowania tego okrutnego zwyczaju.

Zakaz fajerwerków

Hałasy charakterystyczne dla wybuchu fajerwerków są bolesne dla zwierząt i osób o czułym słuchu. Huk wybuchów płoszy zwierzęta, a stres może prowadzić do powikłań zdrowotnych np. zawału. Fajerwerki również są nieprzyjazne dla środowiska i niebezpieczne w użyciu, dlatego domagamy się całkowitego zakazu fajerwerków obejmującego również sylwester i Nowy Rok.

Dość z cierpieniem zwierząt transportowych

Czas skończyć cierpienie zwierząt użytkowych w transporcie, dlatego zadbamy o warunki ich pracy i nie dopuścimy do zagrożenia ich zdrowia lub życia. Chcemy ograniczyć ilość osób lub ciężaru, które zwierzę będzie musiało ciągnąć i przebywanego dystansu, aby nie dopuścić do wycieńczenia. Ponadto zadbamy, aby zwierzę nie wykonywało zbyt dużej ilości kursów, a między nimi miało dostateczny czas na odpoczynek, zaspokojenie swoich potrzeb fizjologicznych i było pod stałą opieką weterynaryjną.

Zakaz reklamowania mięsa

Przemysłowa produkcja mięsa odpowiada za degradowanie środowiska, a patrząc szerzej przyczynia się do pogłębiania kryzysu klimatycznego. Samo mięso okupione jest cierpieniem zwierząt, a jego spożywanie nie zawsze jest zdrowe. W związku z powyższym postulujemy zakaz reklamowania mięsa, w celu ochrony konsumentów przed wyborem szkodliwych produktów.


2022 Stowarzyszenie Młoda Lewica RP. Projekt i wykonanie: grupaspecjalna.pl