PRAWA PRACOWNICZE

7-godzinny dzień pracy

Archaiczny 8-godzinny model ma już ponad 100 lat i nie jest dzisiaj wydajny. Korelacja czasu pracy, a jej produktywności zmieniła się przez digitalizację i postęp technologiczny. Świat pokazuje, że skrócenie czasu pracy owocuje wzrostem jej wydajności. Chcemy wprowadzenia 35-godzinnego tygodnia pracy bez obniżania wynagrodzenia. Pora humanizować relacje pracy i życia osobistego.

Powiązanie płacy minimalnej ze średnią krajową

Płaca minimalna nie może być przedmiotem politycznego sporu oraz populistycznych obietnic, dlatego postulujemy systemowe powiązanie płacy minimalnej ze średnią krajową. Płaca minimalna będzie stanowiła 60% średniej krajowej. Wraz ze wzrostem płac na rynku pracy, płaca minimalna również będzie rosła. To zapewni zrównoważony rozwój gospodarczy oraz pozwoli przeciwdziałać rosnącym nierównościom społecznym.

Nie dla śmieciowego zatrudnienia

Umowy cywilnoprawne, które wyczerpują wszystkie warunki etatu stały się w Polsce standardową formą obchodzenia prawa w każdej branży. Śmieciowe zatrudnienie niszczy rynek pracy, osoby pracujące w ten sposób nie są chronione przez prawo pracy, ich pensje są zaniżane i nie przysługują im emerytury. Czas z tym skończyć, dlatego postulujemy wprowadzenie bardziej restrykcyjnych kryteriów do elastycznego zatrudnienia i podwyższenia kar za ich łamanie, rozszerzenie kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy, by mogła przekształcać umowy cywilnoprawne w etaty oraz skrócenie maksymalnego okresu umów zleceń i o dzieło. Dość wyzysku pracowników kosztem ich praw!

100% wynagrodzenia na L4

W dzisiejszych warunkach 80-procentowego L4 wiele osób, żeby móc zarobić na życie zostaje zmuszonych do pracy mimo choroby, a jeśli postanowią skorzystać ze zwolnienia lekarskiego, do którego mają niepodważalne prawo - tracą swojego wynagrodzenia. Nie zgadzamy się na karanie ludzi za choroby i dlatego postulujemy podniesienie wartości L4 do wysokości 100% miesięcznego wynagrodzenia.

Zakaz darmowych staży

Czas skończyć z darmowymi stażami i praktykami! Młodzi pracownicy, którzy wykonują ciężką pracę za darmo to w Polsce już standard. Tymczasem oni również ponoszą koszty związane z odbyciem stażu czy praktyki. Brak wynagrodzenia dla młodych najczęściej objętych tą formą zatrudnienia obniża standardy całego rynku pracy. Postulujemy objęcie staży i praktyk przepisami o minimalnym wynagrodzeniu. Koniec z wyzyskiem młodych!

Reprezentacja pracownicza w Radach Nadzorczych

W Radach Nadzorczych spółek zarówno państwowych jak i prywatnych musi być słyszalny głos pracowników. Żądamy, by 25% składu rady nadzorczej stanowili demokratycznie wybierani przedstawiciele zatrudnionych. Dzięki temu mechanizmowi, pracownicy będą mogli skutecznie bronić swojego interesu oraz swoich praw, ale też zapewnią ważny punkt widzenia dla rozwoju firmy. Czas pozwolić współdecydować osobom pracującym o kapitale tworzącym ich miejsce zatrudnienia.


2022 Stowarzyszenie Młoda Lewica RP. Projekt i wykonanie: grupaspecjalna.pl