PRAWA OSÓB LGBTQ+

Pełnomocnik społeczności LGBTQ+

Proponujemy utworzenie stanowiska pełnomocnika społeczności LGBTQ+ przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Polska od lat zajmuje najniższe miejsca w rankingach badających poziom równouprawnienia osób LGBTQ+. Osoby nieheteronormatywne i niecispłciowe w naszym kraju są szczególnie narażone na akty przemocy i nienawiści. By zapewnić im efektywną ochronę chcemy powołać pełnomocnika, który zajmie się przeciwdziałaniem dyskryminacji na tle orientacji seksualnej i tożsamości płciowej oraz pomagał będzie w koordynacji działań państwa w kwestiach związanych ze społecznością LGBTQ+.

Penalizacja aktów wykluczenia

Mowa nienawiści kierowana wobec osób o innej orientacji seksualnej bądź tożsamości płciowej w ostatnim czasie w Polsce osiąga apogeum. Czas skończyć z przyzwoleniem na strukturalną przemoc wobec osób nieheteronormatywnych. Dlatego postulujemy penalizację nawoływania do nienawiści na tle orientacji seksualnej bądź tożsamości płciowej oraz dyskryminacji na tle orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej.

Zakaz terapii konwersyjnej

W demokratycznym państwie prawa nie ma miejsca na torturę, jaką jest terapia konwersyjna. Ta praktyka nie ma nic wspólnego z nauką, a jedynie odciska nieodwracalne piętno na psychice człowieka. Jesteśmy za całkowitym zakazem tej nieludzkiej i antynaukowej praktyki.

Równość małżeńska

Popieramy legalizację małżeństw par jednopłciowych na takich samych prawach jak małżeństwa par różnopłciowych, w tym także prawem do adopcji dzieci. Popieramy wprowadzenie instytucji rejestrowanego związku partnerskiego dla par jednopłciowych i różnopłciowych. Osoby wstępujące w związek partnerski w Urzędzie Stanu Cywilnego będą miały zagwarantowane prawo między innymi do uzyskania informacji medycznej, odwiedzin w szpitalu, dziedziczenia, wspólnoty majątkowej oraz przysposobienia dziecka w przypadku śmierci partnera/partnerki.

Ułatwienie procedur medycznych i sądowych w zakresie korekty płci

Należy ułatwić osobom transpłciowym w Polsce możliwość tranzycji. Aktualnie proces jest ten zbyt długi i kosztowny, wykluczając tym samym osoby z niższych klas majątkowych. Możliwość tranzycji oraz korekty płci jest niezwykle ważna dla zdrowia psychicznego osób transpłciowych. Chcemy modernizacji procedur medycznych i sądowych w kwestii korekty płci, tak by proces mógł być refundowany z budżetu państwa i nie trwał długimi latami, skazując osoby na bezsensowne cierpienie.

Bezpieczeństwo procesu korekty płci

Każda osoba transpłciowa musi mieć zapewniony rzetelny proces korekty płci, który gwarantowałby rzetelność pracy lekarzy i lekarek. Każda opinia psychologiczna, psychiatryczna i seksuologiczna potrzebna do dokonania pełnej korekty płci powinna przejść przez podwójną weryfikację merytoryczną za pomocą ponownej weryfikacji wydawanych opinii przez innego lekarza lub lekarkę w celu uniknięcia błędów i transfobicznych wpływów ideologicznych, a także uniknąć sytuacji wykorzystywania nieaktualnej wiedzy naukowej.

Neutralny język urzędowy

Popieramy dążenie do osiągnięcia neutralności płciowej w języku polskim. Chcemy by język używany w urzędach stał się inkluzywny, nie wykluczał osób transpłciowych. Jest to możliwe poprzez usunięcie z wszelkich dokumentów czy formularzy urzędowych informacji o płci, zaś w akcie urodzenia istnieć będzie możliwość wybrania płci nieokreślonej. Państwo powinno stosować sformułowania neutralne płciowo w takich miejscach jak urzędy czy podczas uroczystości państwowych. Nauczyciele oraz wykładowcy będą zobowiązani do stosowania w stosunku do uczniów i studentów języka neutralnego płciowo.


2022 Stowarzyszenie Młoda Lewica RP. Projekt i wykonanie: grupaspecjalna.pl