PRAWA KOBIET

Tak dla Konwencji Stambulskiej

Stanowczo sprzeciwiamy się rządowym planom wypowiedzenia Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Umowa międzynarodowa daje podstawy prawne do systemowego chronienia kobiet przed przemocą. Nie możemy dopuścić, by w imię fundamentalistyczno-katolickiej ideologii Polska wycofała się z tej Konwencji. Nie pozwolimy na dalsze akty opresji wobec kobiet

Bezpieczne przerywanie ciąży

Chcemy legalnej, bezwarunkowej i bezpłatnej aborcji do końca 12 tygodnia! Później prawo do przerwania ciąży przysługiwać będzie w przypadku zagrożenia życia osoby noszącej, nieprawidłowości genetycznych płodu lub kiedy ciąża będzie następstwem czynu zabronionego. Żądamy usunięcia artykułu 152 Kodeksu karnego, który kara za przerywanie ciąży. Polki i Polacy chcą liberalizacji aborcji, dołożymy wszelkich starań, by tego dokonać!

Zmiana definicji gwałtu

Postulujemy zmianę definicji gwałtu by oprzeć ją na braku świadomej i dobrowolnej zgody na kontakt seksualny. Chcemy też podwyższenia kar za gwałt i ustawowego braku przedawnienia dla tych przestępstw. Tylko tak oznacza zgodę!

Koniec z klauzulą sumienia

Równy i pełny dostęp do legalnych procedur medycznych powinien być zapewniony każdej osobie. Aby realizować działania zgodne z tą ideą, niezbędne jest zniesienie klauzuli sumienia, która w obecnej postaci dopuszcza możliwość ograniczenia praw osób korzystających z usług publicznej opieki zdrowotnej.

Skuteczne egzekwowanie alimentów

Postulujemy wypłacanie alimentów przez państwo niezależnie od zaległości osoby mającej nakaz ich uiszczania. Po upływie roku zalegania z alimentami, zaległości te będą traktowane z urzędu jako zaległości podatkowe. Ich egzekucją zajmie się wtedy administracja skarbowa.

Nowoczesna antykoncepcja awaryjna

Tabletka dzień po, choć nazywana antykoncepcją awaryjną, nie jest żadną formą przerywania ciąży, a jedynie zapobiega zapłodnieniu komórki bezpośrednio po stosunku seksualnym. Zapewnimy powszechny dostęp bez recepty do tej formy antykoncepcji, by w nagłej sytuacji nikt nie musiał obawiać się o zajście w ciążę w nieodpowiednim dla siebie momencie życia oraz umożliwimy osobom z macicami stałą antykoncepcje, czyli zabieg podwiązania jajowodów.

Urlop rodzicielski

Postulujemy wprowadzenie 360 dniowego płatnego urlopu rodzicielskiego, gdy w rodzinie rodzi się dziecko bądź jest adoptowane. Urlop rodzicielski powinien być podzielony po równo między rodziców (180 dni), a każdy rodzic powinien wykorzystać co najmniej połowę swojego urlopu. Drugą połowę za zgodą obu stron, można przenieść na drugiego rodzica. W sytuacji wychowywania dziecka przez jednego rodzica, przysługuje mu 360 dni urlopu.

Jawność płac

Ważnym krokiem do walki z nierównościami społecznymi jest likwidacja luk płacowych determinowanych przez płeć, wiek czy pochodzenie, aby to osiągnąć potrzebna jest transparentność, dlatego postulujemy o jawność płac. Wprowadzenie corocznych raportów przez pracodawca pozwoli na ocenienie czy w miejscu pracy nie dochodzi do dyskryminacji. Dzięki temu każdy otrzyma równe szanse na godne wynagrodzenie oraz rozwój, tylko ze względu na umiejętności i kwalifikacje.

Rząd parytetowy

Chcemy zadeklarowania przez Rząd charakteru feministycznego. Państwo musi wyrównywać szanse na wszystkich płaszczyznach życia. W obecnym rządzie zasiada tylko jedna kobieta. Chcemy wprowadzenia ustawy, która będzie nakładać obowiązek zachowania parytetu w rządzie, a także na najważniejszych stanowiskach w ministerstwach. Rząd polski ma mieć charakter feministyczny, nie przychylny tylko mężczyznom. Skończmy z patriarchatem, zacznijmy od równości w Radzie Ministrów!

Skuteczne parytety

Popieramy zmianę ordynacji wyborczej do Sejmu, Parlamentu Europejskiego i sejmików wojewódzkich. Listy wyborcze powinny być układane suwakowo, tak by kobiety nie były spychane na najniższe pozycje, a udział kobiet powinien wynosić 50%. Sprzeciwiamy się nierównościom w zatrudnianiu kobiet, która nadal jest obecna w szczególności na wyższych stanowiskach. Popieramy wyznaczanie odgórnie 35% udziału kobiet w zatrudnieniu na stanowiskach kierowniczych zarówno w państwowej sferze budżetowej jak i sektorze prywatnym.

Finansowanie in vitro

Państwo nie może karać finansowo za niepłodność. Metoda in-vitro oscyluje w kosztach od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Możliwość założenia rodziny nie może zależeć od zasobności portfela. Uważamy, że leczenie niepłodności metodą in vitro powinno być finansowane z budżetu państwa lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Państwo musi wspierać pary pragnące potomstwa.

Centrum Zdrowia Reprodukcyjnego

Postulujemy stworzenie sieci Centrów Zdrowia Reprodukcyjnego, mających na celu zapewnienie kompleksowej opieki dotyczącej zdrowia reprodukcyjnego, zdrowia seksualnego, możliwości dokonania badań w kierunku chorób przenoszonych drogą płciową, nowotworów czy możliwości dokonania darmowego zabiegu przerywania ciąży oraz in-vitro. Projekt ma zapewnić dostęp do bezpłatnych badań z zakresu zdrowia reprodukcyjnego każdej obywatelce i każdemu obywatelowi. Centra będą mogły powstawać zarówno jako nowe projekty infrastrukturalne jak i funkcjonować przy istniejących już placówkach.

Rozwój żłobków i przedszkoli

Chcemy zbudowania kompleksowej infrastruktury bezpłatnych żłobków i przedszkoli. To europejski gwarant szybkiego powrotu do aktywności zawodowej dla kobiet, ale i możliwość wyrównania szans życiowych osób zagrożonych wykluczeniem. Polska od lat zmaga się z małą dostępnością usług opiekuńczych zarówno dla dzieci w wieku przedszkolnym, jak i dla dzieci poniżej trzeciego roku życia. Czas to zmienić i systematycznie inwestować w państwowe żłobki zarówno w miastach jak i na wsiach.


2022 Stowarzyszenie Młoda Lewica RP. Projekt i wykonanie: grupaspecjalna.pl