PRAWA KOBIET

Finansowanie in vitro

Państwo nie może karać finansowo za niepłodność. Metoda in-vitro oscyluje w kosztach od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Możliwość założenia rodziny nie może zależeć od zasobności portfela. Uważamy, że leczenie niepłodności metodą in vitro powinno być finansowane z budżetu państwa lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Państwo musi wspierać pary pragnące potomstwa.

Tak dla Konwencji Stambulskiej

Stanowczo sprzeciwiamy się rządowym planom wypowiedzenia Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Umowa międzynarodowa daje podstawy prawne do systemowego chronienia kobiet przed przemocą. Nie możemy dopuścić, by w imię fundamentalistyczno-katolickiej ideologii Polska wycofała się z tej Konwencji. Nie pozwolimy na dalsze akty opresji wobec kobiet

Bezpieczne przerywanie ciąży

Chcemy legalnej, bezwarunkowej i bezpłatnej aborcji do końca 12 tygodnia! Później prawo do przerwania ciąży przysługiwać będzie w przypadku zagrożenia życia osoby noszącej, nieprawidłowości genetycznych płodu lub kiedy ciąża będzie następstwem czynu zabronionego. Żądamy usunięcia artykułu 152 Kodeksu karnego, który kara za przerywanie ciąży. Polki i Polacy chcą liberalizacji aborcji, dołożymy wszelkich starań, by tego dokonać!

Zmiana definicji gwałtu

Postulujemy zmianę definicji gwałtu by oprzeć ją na braku świadomej i dobrowolnej zgody na kontakt seksualny. Chcemy też podwyższenia kar za gwałt i ustawowego braku przedawnienia dla tych przestępstw. Tylko tak oznacza zgodę!

Koniec z klauzulą sumienia

Równy i pełny dostęp do legalnych procedur medycznych powinien być zapewniony każdej osobie. Aby realizować działania zgodne z tą ideą, niezbędne jest zniesienie klauzuli sumienia, która w obecnej postaci dopuszcza możliwość ograniczenia praw osób korzystających z usług publicznej opieki zdrowotnej.

Skuteczne egzekwowanie alimentów

Postulujemy wypłacanie alimentów przez państwo niezależnie od zaległości osoby mającej nakaz ich uiszczania. Po upływie roku zalegania z alimentami, zaległości te będą traktowane z urzędu jako zaległości podatkowe. Ich egzekucją zajmie się wtedy administracja skarbowa.

Nowoczesna antykoncepcja awaryjna

Tabletka dzień po, choć nazywana antykoncepcją awaryjną, nie jest żadną formą przerywania ciąży, a jedynie zapobiega zapłodnieniu komórki bezpośrednio po stosunku seksualnym. Zapewnimy powszechny dostęp bez recepty do tej formy antykoncepcji, by w nagłej sytuacji nikt nie musiał obawiać się o zajście w ciążę w nieodpowiednim dla siebie momencie życia oraz umożliwimy osobom z macicami stałą antykoncepcje, czyli zabieg podwiązania jajowodów.

Urlop rodzicielski

Postulujemy wprowadzenie 360 dniowego płatnego urlopu rodzicielskiego, gdy w rodzinie rodzi się dziecko bądź jest adoptowane. Urlop rodzicielski powinien być podzielony po równo między rodziców (180 dni), a każdy rodzic powinien wykorzystać co najmniej połowę swojego urlopu. Drugą połowę za zgodą obu stron, można przenieść na drugiego rodzica. W sytuacji wychowywania dziecka przez jednego rodzica, przysługuje mu 360 dni urlopu.

Jawność płac

Ważnym krokiem do walki z nierównościami społecznymi jest likwidacja luk płacowych determinowanych przez płeć, wiek czy pochodzenie, aby to osiągnąć potrzebna jest transparentność, dlatego postulujemy o jawność płac. Wprowadzenie corocznych raportów przez pracodawca pozwoli na ocenienie czy w miejscu pracy nie dochodzi do dyskryminacji. Dzięki temu każdy otrzyma równe szanse na godne wynagrodzenie oraz rozwój, tylko ze względu na umiejętności i kwalifikacje.

Rząd parytetowy

Chcemy zadeklarowania przez Rząd charakteru feministycznego. Państwo musi wyrównywać szanse na wszystkich płaszczyznach życia. W obecnym rządzie zasiada tylko jedna kobieta. Chcemy wprowadzenia ustawy, która będzie nakładać obowiązek zachowania parytetu w rządzie, a także na najważniejszych stanowiskach w ministerstwach. Rząd polski ma mieć charakter feministyczny, nie przychylny tylko mężczyznom. Skończmy z patriarchatem, zacznijmy od równości w Radzie Ministrów!

Skuteczne parytety

Popieramy zmianę ordynacji wyborczej do Sejmu, Parlamentu Europejskiego i sejmików wojewódzkich. Listy wyborcze powinny być układane suwakowo, tak by kobiety nie były spychane na najniższe pozycje, a udział kobiet powinien wynosić 50%. Sprzeciwiamy się nierównościom w zatrudnianiu kobiet, która nadal jest obecna w szczególności na wyższych stanowiskach. Popieramy wyznaczanie odgórnie 35% udziału kobiet w zatrudnieniu na stanowiskach kierowniczych zarówno w państwowej sferze budżetowej jak i sektorze prywatnym.

Centrum Zdrowia Reprodukcyjnego

Postulujemy stworzenie sieci Centrów Zdrowia Reprodukcyjnego, mających na celu zapewnienie kompleksowej opieki dotyczącej zdrowia reprodukcyjnego, zdrowia seksualnego, możliwości dokonania badań w kierunku chorób przenoszonych drogą płciową, nowotworów czy możliwości dokonania darmowego zabiegu przerywania ciąży oraz in-vitro. Projekt ma zapewnić dostęp do bezpłatnych badań z zakresu zdrowia reprodukcyjnego każdej obywatelce i każdemu obywatelowi. Centra będą mogły powstawać zarówno jako nowe projekty infrastrukturalne jak i funkcjonować przy istniejących już placówkach.

Rozwój żłobków i przedszkoli

Chcemy zbudowania kompleksowej infrastruktury bezpłatnych żłobków i przedszkoli. To europejski gwarant szybkiego powrotu do aktywności zawodowej dla kobiet, ale i możliwość wyrównania szans życiowych osób zagrożonych wykluczeniem. Polska od lat zmaga się z małą dostępnością usług opiekuńczych zarówno dla dzieci w wieku przedszkolnym, jak i dla dzieci poniżej trzeciego roku życia. Czas to zmienić i systematycznie inwestować w państwowe żłobki zarówno w miastach jak i na wsiach.


2022 Stowarzyszenie Młoda Lewica RP. Projekt i wykonanie: grupaspecjalna.pl