POLITYKA MIĘDZYNARODOWA

WOT jako poszerzenie sił rezerwowych

Uważamy, że Wojska Obrony Terytorialnej zostały niepotrzebnie wydzielone jako osobna formacja sił zbrojnych. Proponujemy zmianę tego i włączenie WOTowców do grupy żołnierzy rezerwowych. Dzięki temu, łatwiejsza będzie mobilizacja na wypadek konfliktu albo katastrofy naturalnej.

Zakaz eksportu broni do państw, w których nie są respektowane prawa człowieka

Domagamy się realizacji zapisów Traktatu o handlu bronią konwencjonalną z 2014 roku. Wzorem Niemiec, domagamy się zakazu eksportu broni do państw, w których nie są respektowane prawa człowieka.

Modernizacja polskiej armii w oparciu o Polskie Zakłady Zbrojeniowe

Polska armia powinna opierać się o najnowsze technologie militarne, produkowane w zakładach przemysłowych na terenie naszego państwa. Priorytetem dla modernizacji naszych sił zbrojnych powinno być wspieranie polskiego przemysłu. Radomski Łucznik, świdnicki PZL czy siemianowicki Rosomak to tysiące dobrze płatnych miejsc pracy.

Nadanie większych kompetencji Unii Europejskiej

Jesteśmy zwolennikami Europy federalnej. Pandemia COVID-19 pokazała, że podzielona Unia nie ma szans, by sprostać wielkim kryzysom. Musimy położyć większy nacisk na integrację wspólnoty. Czas na wspólną politykę zdrowotną, transportową, równościową, klimatyczną czy edukacyjną. Unia Europejska powinna mieć wpływ na nasze codzienne życie, a także stać na straży naszych praw. Polki i Polacy powinni mieć dostęp do edukacji czy ochrony zdrowia w całej Unii Europejskiej, na takich samych zasadach jak obywatele innych państw.

Europejska płaca minimalna

Unia Europejska powinna być wspólnotą, która opiera się na godnej płacy za ciężką pracę. Nie ma powodów, dla których pracownik budowlany z Polski, Łotwy czy Bułgarii, zarabiał mniej niż jego kolega z Danii czy Belgii. Europejska płaca minimalna jest od lat popierana przez związki zawodowe z Unii Europejskiej. Pozwoliłaby ujednolicić unijny rynek pracy i podwyższyć stopę życiową wielu milionów pracowników i pracownic z krajów tzw. nowej Unii.

Armia Europejska

Obecnie NATO realizuje interesy amerykańskie w takich krajach jak Irak czy Afganistan, zaś na terenach państw sojuszu, znajdują się bazy amerykańskich żołnierzy. Postulujemy powstanie Armii Europejskiej, formacji wojskowej składającej się z żołnierzy państw Unii Europejskiej. Polityka obronna krajów unijnych nie może być zależna od poglądów politycznych obecnego prezydenta USA. Zlikwidujemy Frontex, a jego kompetencje przekażemy specjalistycznej jednostce Armii Europejskiej. Sztab Generalny będzie mieścić się na miejscu obecnej siedziby Frontexu w Warszawie.

Europa socjalna, nie neoliberalna

Neoliberalna polityka darwinizmu społecznego prowadzi do rozwoju prawicowej narracji, rozbijającej więzy europejskie i kwestionującej słuszność integracji Unii Europejskiej. Europa socjalna, w której człowiek nie jest pozostawiony sam sobie, to odpowiedź na rozwój nacjonalizmu. Dobrobyt jest podstawą pokoju, stabilności społecznej i integracji. Tylko Unia, w której wszyscy czujemy się jak w domu, może przezwyciężyć wszystkie kryzysy.

Polska rzecznikiem Białorusi i Ukrainy na Zachodzie

Wydarzenia w Ukrainie w 2014, jak i w Białorusi w 2020 roku pokazały, że Polska nie prowadzi efektywnej polityki wschodniej. Powinniśmy dążyć do sytuacji, gdzie nasz kraj będzie adwokatem interesów Ukrainy oraz Białorusi na forum europejskim. Dołożymy wszelkich starań, żeby Polska wspierała procesy demokratyzacji w obu państwach. Nie zostawimy naszych sąsiadów samych sobie.

Armia tylko zawodowa - nie dla poboru

W XXI wieku, wojny toczone są za pośrednictwem technologii cyfrowych, nie przy użyciu karabinu i żołnierza na froncie. Pokazał to konflikt ormiańsko-azerski w Górskim Karabachu w 2020 roku. Wojsko zawodowe jest podstawą funkcjonowania polityki obronnej w dzisiejszej rzeczywistości. Pobór to archaiczna metoda budowy sił zbrojnych, która nie ma praktycznego zastosowania w dobie cyfryzacji.

Potępienie Nord Stream 2

Uważamy, że realizacja inwestycji gazociągu Nord Stream 2, szkodzi nie tylko Polsce, ale i państwom bałtyckim. Jest to instrument wywierania nacisku politycznego przez Federację Rosyjską. Nie zgodzimy się na szkodzenie interesom energetycznym naszego państwa. Domagamy się zatrzymania budowy gazociągu Nord Stream 2.

Kreowanie współpracy z Chinami w oparciu o Unię Europejską

Pozycja Chin we współczesnym świecie rośnie. Pojedyncze państwa ulegają chińskiej ofensywie ekonomicznej. Europa musi wspólnie kreować swoją politykę wobec Chin w taki sposób, by była partnerem dla ChRL, a nie jej wasalem.

Nie ma zgody na dalsze uzależnianie Polski od USA

Naturalnym sojusznikiem dla Polski są inne państwa europejskie, takie jak Niemcy, Francja czy Wielka Brytania. Nie zgadzamy się na to, by Polska była adwokatem amerykańskich interesów w Europie, które nierzadko są sprzeczne z europejską racją stanu. Zamiast tego, proponujemy rozwój naszej dyplomacji w Trójkącie Weimarskim.

Euronews dla Polski

Euronews jest unijnym kanałem informacyjnym, nadającym od 1993 roku wiadomości z Europy oraz z całego świata, z perspektywy europejskiej. Niestety, do tej pory nie została uruchomiona polska wersja językowa kanału. Doprowadzimy do tego, że Euronews będzie dostępny w telewizji naziemnej, a Polki i Polacy będą mieć dostęp do rzetelnych informacji dotyczących bieżących wydarzeń w Europie.


2022 Stowarzyszenie Młoda Lewica RP. Projekt i wykonanie: grupaspecjalna.pl