POLITYKA GOSPODARCZA

Progresywny PIT i CIT

Dzisiejszy system podatkowy w Polsce jest w praktyce regresywny. Niezamożni są procentowo bardziej obciążeni w stosunku do swoich zarobków niż bogaci. To z jednej strony niesprawiedliwe, bo najmniejsi nie powinni ponosić największego ciężar w utrzymaniu państwa, z którego korzystają wszyscy, także najbogatsi, a z drugiej strony nieefektywne, bo państwo utrzymywane przez biednych jest zwyczajnie słabe i nie stać go na właściwe funkcjonowanie. Postulujemy wprowadzenie kilkuprogowego systemu progresji, zarówno w kwestii podatku dochodowego od osób prawnych, jak i fizycznych. Chcemy obniżenia podatków dla słabych i podwyższenia dla silnych, tak by daniny publiczne oparte były o zasadę sprawiedliwości społecznej. Zmniejszanie nierówności dochodowych pozytywnie wpływa i na gospodarkę i stymuluje jej wzrost, co pokazują raporty organizacji takich jak OECD. Czas na efektywny i sprawiedliwy system podatkowy!

Wyższa kwota wolna od podatku

Obecny system podatkowy w za dużej mierze opiera się na osobach najuboższych. Chcemy natychmiast zerwać z takim stanem rzeczy i podwyższyć kwotę wolną do poziomu 12-krotności minimalnej krajowej - tak by środki potrzebne do życia nie były już opodatkowane. Pora ściągnąć państwo z barków osób potrzebujących jego wsparcia!

Opodatkowanie cyfrowych gigantów

Drobni przedsiębiorcy płacą dziś w Polsce często większe podatki niż Facebook, Uber czy Google. To niesprawiedliwe, dlatego postulujemy wprowadzenie podatku dla firm z rocznym przychodem z usług cyfrowych przekraczającym 750 mln euro. 10% oskładkowanie cyfrowych gigantów mogłoby przynieść państwu zyski oscylujące nawet na 3 miliardy złotych. Dość swawoli podatkowej gigakorporacji w Polsce

Progresywny podatek majątkowy

W Polsce obecnie jest jeden podatek majątkowy i jest to podatek od nieruchomości, który jest skrajnie niesprawiedliwy, bo oblicza się go od powierzchni, a nie od wartości. Często zatem występuje patologia, w której osoby uboższe płacą więcej w podatku niż bogaci, bo mają większe ruiny na wsiach niż niektórzy wille w mieście. 10% gospodarstw domowych posiada ponad 40% całego majątku osobowego. Dla porównania dolne 20 posiada 1% krajowego dobytku. Nierówności majątkowe są tak wielkie, kumulują się przez lata, a nie są naliczone w skali roku jak dochód. Czas to zmienić i wprowadzić skuteczną progresję podatkową majątku, by systemowo wyrównywać szanse, likwidować nierówności oraz by budować silny budżet, który jest podstawą państwa dobrobytu. Czas sprawiedliwie opodatkować majątek.

Walka z rajami podatkowymi

Szacuje się, że Polska w wyniku nieuczciwych praktyk podatkowych innych państw UE, których celem jest sztuczne przenoszenia zysków korporacji międzynarodowych, traci około 600 milionów euro rocznie. Firmy, które wypracowują zysk w Polsce, powinny płacić też w Polsce podatki. Postulujemy nałożenie obowiązku regularnego ujawniania informacji na temat strategii podatkowych korporacji, upoważnienia Komisji Europejskiej do sankcjonowania państw zaklasyfikowanymi jako raje podatkowe, a w ostateczności zrywania bilateralnych umów podatkowych z państwami, które oferują skrajnie nieuczciwe warunki opodatkowania.

Sklep socjalny w każdym powiecie

Ubóstwo w Polsce dotyka wiele Polek i Polaków. Obowiązkiem państwa jest zmniejszanie poziomu ubóstwa obywateli. Postulujemy stworzenie systemu państwowych sklepów socjalnych w każdym powiecie. Tworząc sklepy państwowe o kilkukrotnie niższych cenach produktów niż w sklepach prywatnych, znacząco podniesiemy poziom życia najuboższym. Podstawą systemu jest kryterium dochodowe - 1400 złotych w przypadku osoby samotnej i 1000 złotych w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Znajdą się tam produkty spożywcze, kosmetyczne (w tym higieniczne). W sklepach nie będą sprzedawane produkty objęte akcyzą. Na wszystkie produkty będzie obowiązywał VAT na poziomie 0%.

Odpowiedzialna polityka wobec przedsiębiorców

Wyznaczymy stały czas dostosowania przedsiębiorców do nowych przepisów - minimum 6 miesięcy vacatio legis dla przepisów, które stwarzają zobowiązania po stronie pracodawców. Czas na państwo, które nie będzie zaskakiwać przedsiębiorcy z dnia na dzień. Zakładanie firm będzie prostsze - na wzór szwedzki. Chcemy, by w kazdym powiecie powstała wspólna przestrzen do pracy, w której bedzie mozna rozpocząć działanie swojej firmy i uzyskac wsparcie techniczne, administracyjne oraz know-how

Firmy rozliczane przez Internet

Technologia służy ułatwianiu wykonywania codziennych obowiązków, dlatego wszystkie sprawy związane z prowadzeniem firmy powinny móc być wykonywane cyfrowo. Podpisywanie deklaracji, jak i księgowanie przychodów może być sprawnie załatwiane z dowolnego miejsca o wybranej porze, co usprawni pracę przedsiębiorców oraz urzędników. Czasochłonne wizyty w urzędzie nie będą już zniechęcać do zakładania własnych działalności.

Inkubator przedsiębiorczości w każdym powiecie

Możliwość założenia własnej firmy nie może być uzależniona od zamieszkania w dużym mieście, czy wsparcia finansowego rodziny. W każdym powiecie należy utworzyć inkubator przedsiębiorczości, który będzie oferował wsparcie finansowe, merytoryczne i techniczne przy zakładaniu nowej firmy. Ciekawym będzie możliwość wynajęcia biurka w budynku inkubatora, co pozwoli obniżyć koszty funkcjonowania mikroprzedsiębiorstw. Ta instytucja będzie także wspierać rozwój młodzieży poprzez finansowanie ciekawych inicjatyw młodzieży i lekcje w szkołach z ekspertami i ekspertkami z inkubatora.


2022 Stowarzyszenie Młoda Lewica RP. Projekt i wykonanie: grupaspecjalna.pl