KULTURA I SPORT

Bezpieczne zatrudnienie dla artystów

Pomimo bycia bezpośrednimi kulturowymi siłami twórczymi społeczeństwa, artyści z uwagi na specyfikę swojej pracy zazwyczaj skazani są na niestabilne i słabo opłacane zatrudnienie w postaci umowy o dzieło. Uważamy, że stan ten nie może trwać dalej, a artyści jako nieodłączna część społeczeństwa zasługują na swoje prawa pracownicze, w celu ich ochrony i zapewnienia im stałości zarobków. Żądamy również powszechnych ubezpieczeń dla artystów uważamy, że obowiązek ubezpieczeniowy powinien funkcjonować na gruncie prawa pracy również przy umowach o dzieło.

Bon kulturowy

W dobie mas-kultury, wszechobecnego Netflixa i oligarchii amerykańskich koncernów filmowych u wielu młodych ludzi ginie zainteresowanie polskim teatrem. Wysuwamy propozycję gwarantowanego świadczenia kulturalnego w postaci bonu teatralnego. Raz w miesiącu, każdy w wieku od 15 do 25 roku życia będzie mógł skorzystać z bezpłatnego wejścia do wybranej, państwowej placówki kulturalnej teatru, kina, opery, galerii sztuki etc. Kultura w ręce mas!

Pensje pracowników instytucji kultury

Jako filar państwowej branży kulturowej, pracownicy instytucji kultury są jednymi z najgorzej opłacanych w sektorze budżetowym. Z uwagi na niedoceniony wkład w istnienie kultury tychże zawodów, postulujemy wprowadzenie klauzuli społecznej w państwowych placówkach kulturalnych, według której warunkiem dotacji i grantów w tych instytucjach publicznych będzie zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

Stypendia artystyczne

Każdy student i studentka szkoły artystycznej potrzebują wsparcia finansowego w celu dalszego tworzenia i edukowania się. Wszyscy powinni mieć równe szanse kształcenia, niezależnie od zasobności swojego portfela. Znane są nam różne sytuacje życiowe, które nie mogą stać na przeszkodzie tworzenia nowych środków polskiej kultury. Z tego powodu postulujemy wprowadzenie szerokiego programu stypendiów artystycznych dla osób rozwijających się w tych dziedzinach.

Ślůnsko godka językiem regionalnym

Musimy uznać i szanować odrębność Ślązaków i Polaków. Polska jest krajem różnorodnym i odrębności kulturowe są w stanie tylko nas wzmocnić, a nie osłabić. W Polsce żyje kilkaset tysięcy obywateli mniejszości śląskiej, mówiących na codzień po śląsku. Jako Młoda Lewica uważamy, że ślůnsko godka powinna zostać uznana za język regionalny i powinny przysługiwać jej wszystkie przywileje należne z tego tytułu. Ślązacy i Ślązaczki zasługują na szacunek ze strony państwa polskiego, o którym nie pamiętali i nie pamiętają rządzący III RP.

Instytut Adama Mickiewicza – wzmocnienie finansowe i strukturalne

Polska Fundacja Narodowa jest miejscem marnotrawienia publicznych pieniędzy. Nie spełnia swojej roli i prowadzi bezsensowną politykę dyplomatyczną naszej kultury. Domagamy się likwidacji PFNu i rozbudowania Instytutu Adama Mickiewicza, wzorowanego na instytucjach kulturowych w innych krajach (np. Instytut Miguela Cervantesa w Hiszpanii). Instytut przejmie kompetencje PFN i będzie koordynował projekty promujące polską kulturę przy ministerstwie spraw zagranicznych i ministerstwie kultury.

Sprawiedliwość płac w sporcie

Ile razy słyszeć można o niesprawiedliwościach związanych z płacami reprezentantów narodowych w różnorakich sportach. Rekordowa zmierzona luka płacowa według Instytutu Badań Strukturalnych wynosiła aż 30%. Sprzeciwiamy się nierównym płacom kobiet i mężczyzn. Dlatego postulujemy odgórną, sprawiedliwą wobec wykonywanego zawodu równość płac dla kadr i reprezentantów narodowych oraz brak rozróżniania wysokości i rodzaju gratyfikacji za osiągnięcia ze względu na płeć.

Równa klasyfikacja osób transpłciowych w sporcie

W Polsce problem transfobii nie omija również sportu. Postulujemy, aby każda osoba mogła startować w zawodach sportowych w klasyfikacji płciowej zgodnej ze swoją tożsamością płciową. Do podjęcia takiej decyzji będą potrzebne konsultacje psychologiczne, w których terapeuta przeprowadzi wywiad w kierunku ustalenia płci psychologicznej. Proces taki zakończy się wydaniem odpowiedniej opinii. Nie ma żadnego argumentu za tym, aby osoby transpłciowe były dyskryminowane ze względu na płeć niezgodną, tą przypisaną przy urodzeniu.

Dofinansowania sportowych pionierów

Jak zwykło się mówić, w zdrowym ciele, zdrowy duch. Ten sam frazes bez wahania tyczy się całości społeczeństwa. Jakość sportu jest natomiast wizytówką ów społeczeństwa w tej kwestii. Niestety, coraz częściej słyszymy o atletkach i atletach, którzy nie mają finansów na starty w zawodach czy treningi. Nie możemy pozwolić na to, by nasze mistrzynie i mistrzowie byli w ten sposób ograniczani, ograniczając jednocześnie wygląd całości społeczeństwa. Jako Młoda Lewica proponujemy program dofinansowania obiecujących osób rozpoczynających swoją przygodę ze sportem, jak też i sportowców dziedzin niszowych, gdyż to oni są najbardziej narażeni na brak środków. Chcemy by wszystkie nasze atletki i atleci mieli równe szanse na rozwój i promowanie zdrowego trybu życia.

Rezydencje artystyczne

Bardzo często polskie miasta cierpią z powodu braku przekazywania bezpośrednich świadczeń kulturalnych, w postaci rzeźb, malowideł, wystaw sztuki, murali, a nawet architektury dla swoich obywateli. Tyczy się to również artystów zagranicznych, którzy mają utrudnione warunki do tworzenia w naszych gminach. Z tego powodu proponujemy stworzenie rządowego programu dofinansowań dla samorządów, w ramach których będą mogły ściągać do swoich miast światowych artystów. Idea rezydencji artystycznej polega na zagwarantowaniu zagranicznemu twórcy warunków materialnych do tworzenia i działania na rzecz estetyki miasta. Koszty mieszkania i comiesięcznego świadczenia finansowego pokrywane byłyby z puli przeznaczonej przez ministerstwo kultury na program. To pozwoli rozpocząć proces deglomeracji kultury i rozwój jej nie tylko w dużych miastach.

Artysta jako pracownik

Artyści, twórcy sztuki, są integralną częścią klasy pracującej. Nie działają oni co prawda w produkcji, lecz tak samo jak reszta pracowników, w większości niestrudzenie uczestniczą w ciągłej walce o godność, równość i sprawiedliwość. Stanowią źródło i podstawę dla wszelakiej maści kultury sztuki, muzyki, poezji, teatru, kina, etc. Jako tak ważna część cywilizacji, artyści i artystki zasługują na godne wynagrodzenie, bezpieczeństwo przed masowymi zwolnieniami, sprawiedliwą możliwość dostania pracy bez oszustw i wtórnych przesłuchań już zatrudnionych. Postulujemy wprowadzanie dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych i emerytalnych związanych ze statusem artysty oraz położenie nacisku na kontrole w państwowej sferze zatrudnienia kulturalnego.

Dofinansowania domów kultury

Miejskie domy kultury pozwalają mieszkańcom lepiej poznać swój region pod względem dorobku kulturalnego. Takie miejsca tworzą środowisko świadome wobec swojej historii i zwyczajów, a także wydarzenia angażujące lokalne społeczności. Ponadto, w takich placówkach organizowane są kreatywne zajęcia dla młodzieży, aby mogła ona rozwijać własne pasje i zainteresowania. Dlatego jesteśmy za znacznie większym dofinansowaniem domów kultury, by mogły one nieskrępowanie wypełniać swoją rolę.

Dofinansowania zespołów folklorystycznych

W czasach, gdzie ludzie napływają ze wsi do miast, gdzie małe miejscowości coraz trudniej się rozwijają, a w szczególności patrząc na kulturę rodzimą, lokalną, folklorystyczną wręcz podupadają, nie możemy pozwolić sobie na zapomnienie tradycji i obrzędów związanych z kolorowymi strojami, dawnymi zwyczajami czy muzyką. Przekazywaniem autentycznych widowisk z dawnych lat zajmują się głównie zespoły folklorystyczne, ludowe, czy pieśni i tańca. To w końcu mieszkańcy danych ziem znają się najlepiej na kulturze lokalnej, tak więc państwo powinno na szeroką skalę wspomagać tych mieszkańców. Proponujemy, aby państwo w programach kulturowych i budżetach mających na celu wspierać tradycje lokalne, oferowało większą pomoc finansową zespołom folklorystycznym czy innym związkom kulturowym. Chcemy również, aby pomoc dotyczyła głównie mniejszych czy amatorskich przedsięwzięć, a nie skupiała się na wielkich grupach, jak przykładowo Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze.


2022 Stowarzyszenie Młoda Lewica RP. Projekt i wykonanie: grupaspecjalna.pl