KLIMAT I OCHRONA ŚRODOWISKA

Neutralność sektora energetycznego do 2040 r.

Kryzys klimatyczny jest faktem. Wsłuchując się w głos osób nauki postulujemy skończyć z energetyką opartą na paliwach kopalnych, w tym na węglu do 2030 r., a na gazie do 2035 r. i zastąpienie jej miksem odnawialnych źródeł energii, w tym energii słonecznej i wiatrowej, a także energii jądrowej. Tylko takie rozwiązanie pozwoli nam osiągnąć neutralność klimatyczną Polski do 2040 roku, która jest niezbędna do zahamowania globalnego wzrostu temperatury.

Dopłaty do żywności roślinnej

Hodowle przemysłowe zwierząt rocznie produkują więcej dwutlenku węgla niż wszystkie samochody na świecie, tym samym niebagatelnie degradując naszą planetę. Mając na uwadze negatywny wpływ spożycia mięsa i produktów odzwierzęcych na środowisko oraz potrzebę ograniczenia ich spożycia ze względu na kryzys klimatyczny, postulujemy dopłaty do żywności roślinnej i obniżenie stawek VAT na właściwe produkty w celu uatrakcyjnienia cenowego, a także wsparcia branży w dalszych innowacjach.

Parki Narodowe

Tworzenie nowych parków narodowych jest w obecnych czasach de facto niemożliwe. Napływające do ministerstw projekty objęcia parkiem narodowym Puszczy Białowieskiej, czy Puszczy Bydgoskiej od lat spotykają się z odmowami i brakiem poparcia ze strony rządzących. Mając na uwadze, że znajdujemy się obecnie w kryzysie bioróżnorodności, w którym niezmiernie ważna jest ochrona starych terenów leśnych, postulujemy stworzenie nowych parków narodowych na cennych przyrodniczo terenach, a także całkowite wyłączenie spod wycinki przynajmniej 20% polskich lasów.

Opodatkowanie paliwa lotniczego

Kryzys klimatyczny wymaga od nas działania na wielu szczeblach, nie tylko w energetyce. Jednym z ważnych aspektów, który musi zostać zreformowany jest fakt braku opodatkowania paliwa lotniczego. To właśnie lotnictwo odpowiada za około 2-3% światowych emisji dwutlenku węgla. Mając na uwadze ten fakt, postulujemy, aby opodatkować paliwo lotnicze na poziomie europejskim a środki pozyskane w ten sposób, wykorzystać do rozwoju infrastruktury kolejowej.

Stop tamom

Rzeki w Polsce są niszczone. Ich stopniowa regulacja i budowanie kolejnych zapór powoduje pogłębienie się problemu suszy i powodzi, degradacji środowiska naturalnego, a także wymierania gatunków ryb. Mając na uwadze głos osób nauki, a także środowiska ekologicznego, postulujemy, żeby nie budować kolejnych zapór, a ponadto rozpocząć debatę naukową na temat rozbiórki już wybudowanych.

Regulacje dotyczące wycinki drzew

Wycinka drzew wzrasta z roku na rok. Piły słychać w całej Polsce, a zarówno samorządy, jak i Lasy Państwowe zdają się nie zauważać faktu, że stopniowa degradacja lasów i zielonych terenów miejskich stopniowo pogłębia kryzys bioróżnorodności z jakim się zmagamy. W związku z powyższym, potrzebujemy bardziej restrykcyjnego prawa dotyczącego wycinek drzew, a także ujednolicenia systemu oznaczeń drzew do wycinki, którego obecny brak usystematyzowania sprawia, że obywatele nie są w stanie dowiedzieć się o wielu wycinkach przed ich rozpoczęciem. Postulujemy także obowiązek przeprowadzania konsultacji społecznych w miastach, przy planowanych większych wycinkach.

Zwiększenie udziału zieleni w przestrzeni miejskiej

Kryzys klimatyczny nadchodzi i nie oszczędzi zabetonowanych miast. Coraz częstsze miejskie wyspy ciepła sprawiają, że temperatura w centrach miast potrafi być wyższa nawet o kilka stopni względem temperatury na terenach podmiejskich. Brak możliwości schronienia się przed słońcem pod drzewem jest coraz większym problemem przy narastającej wycince w polskich miejscowościach. W związku z tym postulujemy ustawowe wyznaczenie procentu udziału zieleni w przestrzeni miejskiej tak, żeby miasta nie zatapiały się w betonie, tylko były oazami ze skwerami, parkami i alejami drzew.

Strefy niskoemisyjne w centrach miast

Problem smogu w centrach miast jest odczuwalny każdego roku. Polskie miejscowości zajmują niechlubne czołowe miejsca w rankingach najbardziej zanieczyszczonych miast. Jednym z czynników, które przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza w naszych miastach jest zbyt duże natłoczenie samochodów spalinowych w centrach miast. W związku z powyższym postulujemy jako jedno z koniecznych rozwiązań w walce ze smogiem, stworzenie tzw. stref niskoemisyjnych, w których poruszać się będzie można jedynie pieszo, rowerem lub samochodami niskoemisyjnymi.

Dopłaty do wymiany systemów grzewczych w gospodarstwach domowych

Smog zabija rocznie około 50 tysięcy osób w Polsce. Aspektem, który znacząco przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza, jest funkcjonowanie w wielu gospodarstwach domowych systemów grzewczych opartych na węglu. Zważając na to, że wiele osób nie jest w stanie pokryć kosztów wymiany np. tzw. kopciuchów, postulujemy, aby wprowadzić szerokie i skuteczne finansowane państwowo refundacje wymiany zanieczyszczających powietrze systemów grzewczych.

Ograniczenie lotów krajowych

Transport lotniczy odpowiada za około 2-3% światowych emisji CO2 - to zdecydowanie więcej od kolejowego, który jest obecnie uznawany za jeden z najbardziej ekologicznych. W celu dążenia do jak największego ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w Polsce musimy postawić na bardziej przyjazne dla klimatu rozwiązania. W związku z tym postulujemy zdecydowany rozwój transportu kolejowego, a następnie wprowadzenie zakazu dla lotów krajowych, których alternatywna trasa koleją nie przekracza 4 godzin.

Prawo klimatyczne dla firm finansowych

Kryzysu klimatycznego nie da się zwalczyć bez wymuszenia odpowiedzialnego zachowania na firmach finansowych, które często sponsorują degradujące środowisko i negatywnie wpływające na klimat rozwiązania. Czas na wprowadzenie obowiązku, dla korporacji produkcyjnych, banków, ubezpieczalni i instytucji zarządzających funduszami, ujawniania wpływu ich działalności na klimat, planu zarządzania szansami i ryzykiem związanymi z klimatem oraz ocenę firm, które zamierzają od nich pożyczyć pieniądze, pod kątem ich wpływu na środowisko i klimat.


2022 Stowarzyszenie Młoda Lewica RP. Projekt i wykonanie: grupaspecjalna.pl