EMERYTURY

Wiek emerytalny

W dzisiejszym systemie emerytalnym kobiety w wyniku niższego wieku emerytalnego otrzymują znacznie niższe świadczenia. Uwzględniając to i fakt równości płci - doprowadzimy do zrównania wieku emerytalnego. Wprowadzimy także emeryturę stażową. W efekcie naszych działań pełne świadczenia emerytalne będą przysługiwać każdej osobie, która przepracowała 35 lat i osiągnęła wiek 60 lat lub która ukończyła 65 rok życia. Zmiany takie odbyć będą się mogły dopiero w warunkach zabezpieczenia ekonomicznego i zdrowotnego seniorów, nie pozwolimy na eksperymenty z wiekiem emerytalnym bez uprzednich kompleksowych reform systemu ochrony zdrowia.

Gwarantowana emerytura minimalna

Postulujemy wprowadzenie gwarantowanej emerytury minimalnej 1600 zł na rękę. Wysokość emerytury minimalnej będzie rosła wraz z płacą minimalną. Chcemy przywrócenia uprawnienia do emerytur i rent dla funkcjonariuszy służb mundurowych, które zostały im odebrane z naruszeniem Konstytucji tzw. ustawą represyjną. Zapewnimy rentę wdowią, czyli zachowanie prawa do emerytury po zmarłym małżonku. Dodatkowo chcemy zniesienia limitu 30-krotności składek ZUS i określenie emerytury maksymalnej, co pozwoli sfinansować powyższe elementy programu emerytalnego.


2022 Stowarzyszenie Młoda Lewica RP. Projekt i wykonanie: grupaspecjalna.pl